20:53 22-09-2022
2 lượt xem
Giá: 13.5 tỷ
B1-12, lô X,xx,xxx
300m²
Tây Bắc
Trung lương 11